Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp


Cập nhật: 13:45 - 11/04/2013 *** Rating: 4.2/107787 reviews
Rất đông người thân, bạn bè nghệ sĩ đã có mặt trong lễ viếng nghệ sĩ Văn Hiệp vào 10 giờ sáng, ngày 11.4.

 Buổi sáng ngày hôm nay (11.4.2013), lễ viếng và truy điệu cố nghệ sĩ Văn Hiệp đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội). Rất nhiều nghệ sĩ thân thiết đã có mặt để đưa tiễn.

Các nghệ sĩ lần lượt vào viếng:

 

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 1

Nghệ sĩ Phạm Bằng có mặt từ khá sớm, hơn ai hết, ông là người có nhiều kỉ niệm gắn bó trong cả sự nghiệp, cuộc sống và diễn xuất với cố nghệ sĩ Văn Hiệp. 2 ông là bạn diễn cùng thời, có xuất phát và quá trình diễn xuất hài tương tự. Ngay trước khi mất, "ông trưởng thôn" còn diễn chung tiểu phẩm với nghệ sĩ Phạm Bằng

 

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 2

Người nhà nghệ sĩ Văn Hiệp rất đau buồn trước sự ra đi của ông, dù trước khi mất, ông đã dưỡng bệnh ở nhà và rất yếu

 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 3
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 4
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 5
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 6

Di ảnh của nghệ sĩ Văn Hiệp

 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 7
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 8

 

 

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 9

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 10
Nghệ sĩ Xuân Bắc nhìn lại cố nghệ sĩ Văn Hiệp lần cuối

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 11

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 12
 

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 13
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 14
MC Thảo Vân không cầm được nước mắt
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 15

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 16

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 17

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 18
Nhạc sĩ Phú Quang

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 19

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 20
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 21
Nghệ sĩ Như Quỳnh
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 22

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 23
MC Thảo Vân không cầm được nước mắt

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 24

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 25
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 26

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 27
Nghệ sĩ Quang Tèo

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 28


Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 29

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 30

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 31
Nghệ sĩ Chiều Xuân

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 32

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 33

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 34
Nghệ sĩ Giang Còi

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 35

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 36

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 37

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 38

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 39

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 40

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 41

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 42
Nghệ sĩ Tùng Dương

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 43
Hiệp Gà

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 44
Nghệ sĩ Hoàng Dũng và đạo diễn Đỗ Thanh Hải

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 45
Đạo diễn Trọng Trinh

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 46
Nghệ sĩ Công Lý

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 47
Nghệ sĩ Quốc Khánh

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 48

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 49

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 50

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 51
Ca sĩ Minh Quân

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 52

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 53

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 54

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 55

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 56
Nghệ sĩ Đức Trung
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 57

Nghệ sĩ Trần Nhượng

 

 

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 58
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 59
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 60

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 61
Nghệ sĩ Kim Xuyến nghẹn ngào khi viết vào sổ tang
 
Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 62

 

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 63
Nghệ sĩ Hải Anh, Phạm Bằng (thứ 2, 3 từ trái sang)

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 64
Nghệ sĩ Phạm Bằng nhìn lại "ông bạn già" lần cuối

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 65
Nghệ sĩ Trà My đau buồn trước sự ra đi của người đồng nghiệp mà chị quý mến

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 66

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 67

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 68

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 69
Vợ nghệ sĩ Văn Hiệp - bà Kim Dung khóc ngất đau buồn

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 70

Đám tang nghệ sĩ Văn Hiệp xúc động với đông đủ đồng nghiệp 71

www.phunu.info.vn
Theo Afamily
Tôi nổi tiếng ở tư cách
Tôi làm ô danh giáo hội cái gì? Tôi có ăn trộm ăn cắp gì? Tôi nuôi 2 trẻ mồ côi. Trong phòng...
Những điều chưa tiết lộ về MC Quốc Khánh
Ít ai biết rằng, đằng sau những shoot hình trong bản tin Thể thao sau chương trình Thời sự 19h, BTV...
Cách khắc phục sự lão hóa da do điện thoại di động gây ra
Đồ dùng yêu thích ư? Nhược điểm đó là chúng đi kèm với cái giá mà bạn phải trả ,ndash; đó...
Chắc gì cái thai trong bụng em đã là của tôi?
Sau khi quan hệ được 1 tháng, em báo tin mình có bầu. Em tỏ ra rất sợ hãi vì không thể lường...
Hết hồn vì vợ học đòi ân ái kiểu phim sex
Học lỏm trên mạng tuyệt chiêu gợi hứng cho chồng, nào ngờ, chị Hồng cắn chảy máu tai chồng.
Vietnam Next Top Model 2013

Vietnam Next Top Model 2013

Vietnam Next Top Model 2013 là sự kiện tổng hợp các diễn biến từ vòng loại đến vòng thi chung kết của cuộc thi Vietnam Next Top Model 2013.

The Voice 2013

The Voice 2013

Giọng Hát Việt là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, tạo cơ hội cho những người đam mê ca hát tỏa sáng, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những hình ảnh, tin tức mới nhất về The Voice 2012