Đan khăn ống to bằng kim đan vòng


Cập nhật: 09:56 - 05/12/2012 *** Rating: 4/2938293 reviews
Đan ống to hay đan quây, đan vòng,... thường dùng để đan mũ, đan khăn hai lớp, đan phần thân áo liền không cần khâu ráp nối, đan ống tay,...

 Dụng cụ đan thường là kim vòng, hoặc bộ kim hai đầu gồm nhiều kim. Đây là cách đan ống to bằng kim vòng:

M?i b?n xem B?nh th?n kinh.


 
www.phunu.info.vn
 
Đang hot