Học cách đan "áo ấm" cho cốc sữa bằng 5 mũi đan đơn giản


Cập nhật: 09:26 - 05/12/2013 *** Rating: 4.5/600210 reviews
Cách đan này dành riêng cho những bạn không biết đan lát nữa đấy!

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

M?i b?n xem B?nh th?n kinh.
phunu.info.vn - Len
- Kim đan cỡ nhỏ
- Kéo, cúc áo
- Vải dạ hồng, vàng, trắng

Trước khi bắt tay vào đan áo cho cốc, chúng mình cùng xem qua các cách đan trong bài trước nhé!

Cách đan lấy mũi:
 

phunu.info.vn


Cách đan mũi lên:

Mũi lên có nghĩa là len móc vào kim sẽ được gẩy từ dưới lên trên. Khi đan mũi lên, dây len luôn để hướng vào trong người. Mũi này sẽ được ký hiệu là P (Purl).
 

phunu.info.vn


Cách đan mũi xuống:

Mũi xuống có nghĩa là len móc vào kim, chiều mũi kim sẽ đi từ trên xuống dưới (xem hình). Khi đan mũi xuống, dây len luôn để hướng ra phía trước. Mũi này sẽ được ký hiệu là K (Knit).

phunu.info.vn

    
Cách đan vặn thừng:

Ký hiệu của mũi đan vặn thừng này là 3/3.

phunu.info.vn
 

- Đầu tiên, bạn dùng kim băng lấy ra 3 mũi 1, 2 và 3 ở phía đầu, sau đó đan lên 3 mũi tiếp theo (dây len hướng về phía mình).

- Lấy lại các mũi từ kim băng theo thứ tự mũi 3, 2, 1. Đan lên 3 mũi này.

 
Cách chiết dòng cuối cùng:

phunu.info.vn
 

- Đan 2 mũi xuống (mũi 1 và mũi 2). Sau đó lấy mũi 1 vòng qua mũi 2 rồi bỏ ra khỏi que đan.

- Tiếp tục đan xuống mũi 3, lấy mũi 2 vòng qua mũi 3 rồi bỏ ra khỏi que đan. Làm như vậy đến mũi cuối cùng thì buộc lại.
 
Đến phần hành động này >:D<:

phunu.info.vn
 
Bước 1:

- Lấy 20 mũi., đan xuống 4 dòng.

- Ở dòng thứ 5: Lần lượt đan 6 mũi lên, 1 mũi xuống, 6 mũi lên, 1 mũi xuống, 6 mũi lên.

Chú ý:
Khi chuyển từ mũi lên sang mũi xuống, bạn phải vắt dây len ra phía trước trước khi đan mũi xuống. Tương tự như vậy, khi chuyển từ mũi xuống sang mũi lên bạn phải vắt dây len về phía mình rồi mới đan mũi lên nhé!
phunu.info.vn
 
Bước 2:

- Đan theo thứ tự: 6 mũi xuống, 1 mũi lên, 6 mũi xuống, 1 mũi lên, 6 mũi xuống.   
 
phunu.info.vn
 
Bước 3:

- Đan tương tự như dòng thứ 5: 6 mũi lên, 1 mũi xuống, 6 mũi lên, 1 mũi xuống, 6 mũi lên.
phunu.info.vn
 
Bước 4:

- Tiếp tục đan: 6 mũi xuống, 1 mũi lên, 6 mũi xuống, 1 mũi lên, 6 mũi xuống.
phunu.info.vn
 
Bước 5:

- Đan vặn thừng 3/3 mũi lên (6 mũi đầu).
phunu.info.vn
 
- Vắt dây len ra phía trước (1), đan 1 mũi xuống (2). Vắt dây len về phía mình (3), thực hiện vặn thừng 3/3 mũi lên (4).

- Lại vắt dây lên ra phía trước, đan 1 mũi xuống. Cuối cùng, vắt dây len về phía mình, đan vặn thừng 3/3 mũi lên để được sản phẩm như hình (5).
phunu.info.vn
 
Bước 6:

- Đan giống bước 5: 6 mũi xuống, 1 mũi lên, 6 mũi xuống, 1 mũi lên, 6 mũi xuống.
phunu.info.vn
 
Bước 7:

- Đan giống bước 6: 6 mũi lên, 1 mũi xuống, 6 mũi lên, 1 mũi xuống, 6 mũi lên.
phunu.info.vn
 
Bước 8:

- Sau khi thực hiện xong các bước trên, sản phẩm sẽ có 1 đường vặn thừng như hình bên.

- Tiếp tục lặp lại từ bước 2 đến bước 7 đến khi sản phẩm có chiều dài bằng chu vi của cốc.
phunu.info.vn
 
Bước 9:

- Tiếp theo, bạn đan kết thúc khăn.
phunu.info.vn
 
Bước 10:

- Cắt vải dạ màu vàng thành hình mặt trăng, vải dạ hồng thành 2 hình đám mây rồi khâu trang trí lên miếng len vừa đan.
phunu.info.vn Bước 11:

- Cắt một đoạn vải dạ trắng, khâu cúc ở đầu rồi đính lên mặt trái của miếng len để làm khóa.

 

“Mặc” sản phẩm lên cốc để giữ ấm cho cốc sữa mùa đông nào!

phunu.info.vn
Có chiếc "áo" này, bạn sẽ tha hồ uống sữa nóng mà không sợ phỏng tay đâu!


phunu.info.vn
Bạn có thể tùy ý trang trí theo cách ưa thích nhé!www.phunu.info.vn
Theo Kenh14
 
Đang hot